Fans of Rachid Taha? This blog is YOUR multilingual community crossroad to share pictures, concerts reviews, news, interviews, links, articles! Fans de Rachid Taha? Ce blog est VOTRE carrefour communautaire plurilingue où partager photos, reportages sur ses concerts, infos, interviews, liens, articles! Esto blog es VUESTRA comunidad multilingue donde reunir fotos, reportajes de sus conciertos, noticias, entrevistas, links, articulos! THE TAHAFANBLOG WITH YOU FROM 2004!!!

Monday, August 07, 2006

Turkish Guillaume, Idris and Noel.

Rachid (top), Idris, Guillaume, Noel (below) in Izmir. Photo by Gokhan Kali Mais kess ki disent? Cette fois c'est Idris Badarou (basse), Guillaume Rossel (batterie) et Noel Delfin (guitare) qui ont été interviewés en Turquie comme membres de la "band" lors du récent concert de Rachid à Izmir. En voici la transcription en turc, ainsi que notre traduction exclusive en anglais (y a des petits morceaux qui manquent malheureusement: si vous pouvez nous aider, écrivez à notre adresse de contact! merci). Je renouvelle cependant mon appel: qui connaît parmi vous ... le turc pour traduire l'interview de Rachid mentionnée ici et qui reste en suspens???

But what are they talking about? This time, those who are interviewed are Idris Badarou (bass), Guillaume Rossel (drums) and Noel Delfin (guitar) as members of the "band" during the latest Rachid's concert in Izmir, Turkey. Here is the transcription in Turkish and our exclusive translation into english (with some bits of it that are not sure---sorry for that. If you can complete it, write at our contact address! Thanks!) ! I'm however giving one second call for the translation of one other interview in turkish the meaning of which is still unknown to us non-turkish speakers (see here)?
Turkey
Taha'nın arkasında çalmak...
Playing background with Taha...
Rachid Taha, Babylon Alaçatı'da belki biraz bıkkın ve sıkkındı ama bu durum seyirciyi hiç etkilemedi. Taha, kendisini söyleşi yapacak kadar iyi hissetmeyince sözü müzisyenin 'mutfağında' çalışanlara verdik ve hakkında biraz dedikodu yaptık
Rachid Taha was maybe a little bit tired in Babylon Alacati, but he didnt (??translation unknown) the audience. Taha was feeling too bad to release an interview, so we talked and gossiped in the “kitchen” with some of his band members.

MÜJDE YAZICI
İZMİR - Saatler 00.30'u gösteriyor... Beyaz rugan ayakkabıları, sarı parlak gömleği, orta saha oyuncusu saçlarıyla, Cezayir asıllı Fransız şarkıcı Rachid Taha, püfür püfür esen Alaçatı akşamında sahneye çıkıyor! İstanbul'dan sonra İzmir Alaçatı'ya açılan Babylon'un 'marka' değerine güvenen dinleyiciyse dans etmeye hazır, kıpır kıpır... Babylon Alaçatı'da bir tek Rachid Taha'nın keyfi yok! Biraz bıkkın, biraz sıkkın. Seyirciyle hiç konuşmuyor. Konserin başlarında mikrofonu tutmuyor çünkü mikrofon sehpasına tutunuyor, belli ki bünye yorgun. Ama tatilci huzuru diye bir şey var, kimse şikâyetçi değil durumdan. 'Yara yah' başlayınca da Babylon Alaçatı 'kopuyor'. Bir ara Rachid Taha ve ekibi 'Aldırma Gönül'ü söylüyor ki, o anda eşlik etmeyen de yok gibi. İki saat kadar sahnede kalan Rachid Taha, ekip arkadaşlarını tanıttığı ilk ve son konuşmasıyla sahneden iniyor. İşte ikinci kez saati değişen söyleşimizin vakti geliyor konserin bitmesiyle. 'Konser sonrası yapalım' dediği söyleşi için sahne arkasındayız ama Taha'dan ses yok. Bekledikçe erteliyor çünkü konuşacak hali yok gibi. Taha'dan ses çıkmayınca biz de 'Sen misin bize bunu yapan' deyip ekibindekilerle söyleşiyoruz. Onlar Taha'nın bu haline alışık. Ortamı yumuşatıyorlar. Saat 03.00'ü gösteriyor, Taha'nın 'mutfağında' çalışan üç müzisyenle konuşuyoruz. Ve şimdi siz de Noel Delfin (gitar), Guillaume Rossel (davul) ve İdris Badarou'yla (bas gitar) Rachid Taha'nın arkasından yaptığımız bu söyleşiye giriyorsunuz...
İzmir- time 00,30…. Algerian-born French singer Rachid Taha, with his white (??) shoes, his yellow shining shirt, and with his middle-area football-player hair, is having a concert in the windy Alacati night. (???? translation not clear) But in Alacati, only Rachid Taha is not in a good mood! A little bit tired, a little bit bored. He doesnt speak with the audience. At the begininning of the concert, he does not take the mic because the microphone bar (translation??); he is tired…. But no one complains about it because it's a vacation. When they begin “ya rayah”, Babylon Alacati is shaking. And at some moment Rachid Taha and his band sing “aldırma gönül”, and everyone is singing with them. After staying 2 hours on stage, Rachid Taha is leaving. And (?) interview time has come at the end of the concert. We're waiting for Rachid Taha but there's nothing. So we decide to talk with his band. For Taha's team, it's a very normal situation… they are telling us. (??translation not clear). And so you will be reading now our interview with his band memebers Noel Deflin (Guitar), Guillaume Rossel (Drums) and Idris Badarou (bass guitar).
Journalist: Rachid Taha'yla çalışmaya ne zaman başladınız?
Journalist: When did you begin to work with Rachid Taha?
İdriss: Biiiip. Rachid'e küfür etmeyecksiniz değil mi? (gülüyor)
Idriss: Biiiip…….. you have not (?? translation unsure) to Taha, have you??? smiling
Guillaume: Bir yıl önce başladım çalışmaya Rachid'le. Ya da 11 ay mı oldu? Yok yok 12 ay oldu galiba.
Guillaume: I began a year ago, or 11 months ago? No, no 12 months ago, I think.
Noel: Hadi! Hadi artık söyle bir şey.
Noel: Come on say something.
Guillaume: Evet evet, bir yıl oldu. Ama ben onu 12 senedir tanıyorum. Daha çocuktum tanıştığımızda.
G:Yes, yes, one year ago. But I've known him for 12 years. We were kids (? all this part of the translation is not sure) when we met.
J:yılda neler oldu Rachid Taha'nın hayatında?
J:What happened in Rachid Taha’s life in the last 12 years?
Noel: Fransa ve bütün dünyada gün geçtikçe daha da ünlü oldu.
N:In France and around the world he became more famous.
J: O yüzden mi böyle davranıyor?
J: Is he acting that's why (= translation unsure. Maybe it means "is thjis the reason why he is behaving like that")?
Noel: Büyük bir yıldız oldu ama hala inanın çok doğal davranıyor etrafındakilere. Aslında söyleşi yapmak istedi sizinle. Düşünsenize Paris'ten Alaçatı'ya konsere geliyor ve bütün her şeyin en merkezindeki isim o. Ve bu onu çok yoruyor tabii. Aynı zamanda zaten çok yorgun ve uykusuz.
N: He became a great star, but believe me, he is still acting so naturally with people. İn fact he wanted to have an interview with you. Think about it, he is coming from Paris to Alacati and he is in the middle of the center for everything. Of course it is so complicated and he's exhausted. And he is very tired and sleepless.
J: Rachid Taha'yla çalışmak nasıl?
J: How is it working with Rachid Taha?
Guillaume: Bizim için çok iyi bir 'patron'. Sonuç olarak onun için çalışıyoruz ve biz bir grubuz. En sevdiğim özelliği sahnede doğaçlamaya açık olması. Hiçbir konserimiz birbirine benzemiyor. Aynı şarkılarla farklı performanslar çıkarıyoruz.
G: For us he is a good “boss”. As a result we work for him and we are a band. And my favourite thing about him is his nature. So our concerts are never the same. We have different performances with the same songs.
Noel: Ben Faudel'in grubunda da çaldım. Çok iyi bir deneyim oldu ama Rachid gibi değil kimse. Çünkü sahneye çıktığımızda Rachid tüm ekibin istediği gibi davranmasına izin veriyor. İster dans edin, ister konuşun...
N: I played in Faudel’s band. İt was a good experience but no one was as the ones with Rachid.. Because when we are on stage Rachid let all the team behave how they like to behave. Dance or talk no matter.
J: Söyleşi yapmadı diye söylemiyorum ama bence bu gece Rachid Taha'nın performansı iyi değildi. Sonuç olarak çok iyi şarkı söyleyen birisi ama bu gece siz iyi çaldınız ama o iyi söylemedi.
J: I don't speak about the interview but about tonight Rachid Taha’s performance that was not that good. He is a good singer but tonight you played good and he didn't sing well.
Guillaume: Bazen yapıyor öyle.
G:Sometimes, it happens.
Noel: Konserden konsere fark edebiliyor. İyi bir punk şarkıcısı Rachid. Öyle ki, İngiltere'de The Clash'in solisti Joe Strummer'dan sonraki en iyi punk-rock şarkıcısı olarak tanınıyor.
N: It depends on the concert. Rachid is a good punk singer. He's known as the second best punk-rock singer after The Clash’s ex-singer Joe Strummer.
J: Müziğinizde Cezayir ezgileri kullanmanız dünya müzik piyasasında Rachid Taha'ya olan ilgiyi körüklüyor mu size?
J: Is it an advantage to use Algerian music in the world music universe (=translation not sure) for Rachid Taha?
Noel: Rock'n roll davulu ve rock'n roll gitarla karıştırıyor Cezayir ezgilerini. Ve insanlar bunu çok beğeniyor.
N: Rock'n Roll drum and rocknroll guitar mixing together are Algerian music. And people love this.
Guillaume: Rachid Taha özellikle rai yapmıyor, rock müzik yapıyor.
G: Rachid Taha doen not make rai, but rock music.
?: O yüzden başarılı. Hatta bazen 'tekno-elektro'ya kayabiliyor. Hiçbir zaman aynı gırtlakla aynı şarkıları da söylemiyor. Buna dikkat ediyor.
?: That's why he is successful, even if he can slip into tecno-electronic music. He never sings the same songs with same throat. He is careful.
J: Çok başarılı 'rai'ciler de var. Khaled, Faudel, Cheb Mami'yi beğenmiyor musunuz?
J: There are very successful rai music makers. Khaled, Faudel, Cheb Mami… don't you like them?
Noel: Cheb Mami'yi çok severim.
N: I love Cheb Mami very much.
Guillaume: Bana göre Mami'nin Robbie Willams'tan pek farkı yok.
G: For me there's no difference between Mami and Robbie Williams
J: Cheb Mami'yle Robbie Willams'ı mı karşılaştırıyorsunuz?
J: Are you comparing Cheb Mami and Robbie Williams?
Noel: Uluslararası bir müzik yapmadığı için sevmiyor o Cheb Mami'yi. Çünkü Rachid'le alakası yok. Rock yapmıyor mesela.
N: (???unknown translation). 'Cause there's no similarity with Rachid; Mami never made rock for example.
Guillaume: Çünkü Cheb Mami'nin müziğinde sürpriz yok. Hep aynı... Hiçbir değişiklik yok. Sürekli ağlar gibi şarkı söylüyorlar 'rai'ciler. Cheb Khaled, Faudel de iyi ama hep aynı. İşte Rachid'in farkı, farklı olması.
G: Because there's no surprise in Cheb Mami’s music. It is always the same…. There's no variety. Rai singers always sing like crying. Cheb Khaled, Faudel are good, but always the same. This is why Rachid is different.
İdriss: Mesela Patti Smith, Robert Plant'le çalıştı Rachid.
I: For instance Rachid worked with Patti smith, Robert Plant.
J: Bu gece Babylon Alaçatı'daki seyirci nasıldı sizce? Fransa'daki dinleyiciden farklı mı?
J: How was the audience in Babylon Alacati tonight for you? Are they here different from French audience?
Noel: Dünyanın neresine giderseniz gidin, Fransız seyircisi dışındaki her dinleyici iyidir. (gülüyor)
N: All around the world, all audiences are good, excepted French ones (laughing)
J: Öyle mi, neden?
J: Aren't they, why?
Guillaume: Çünkü Fransa'da insanlar konsere geliyor, siz çalıyorsunuz, onlar bakıyor. Sonra konser bitiyor. 'Ok' diyip eve dönüyorlar. Bir de Fransızlar Celine Dion falan seviyor sonuç olarak. (gülüyor) Düşünün.
G: 'Cause in france, people come to the concert, you play and they look. Then the concert ends and they say "ok", and leave. And as a result they love Celine Dion (laughing).
Thanks aran for providing and forwarding us this translation!!!!

No comments: